Dades del titular del domini

La titularitat del domini de la present pagina és propietat de JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL amb domicili social en Plaça Barcelona 13, Sant Cugat del Vallès i CIF nombre: B-62617360.

JEEV ARQUITECTURA ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants l’accés a la informació referida als serveis que posa a la seva disposició i que es troben detallats en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cost algun. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

Exactitud de la informació

JEEV ARQUITECTURA posa la màxima obstinació en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, JEEV ARQUITECTURA no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que pogués derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts del mateix.

Enllaços, "links" a pàgines de tercers

JEEV ARQUITECTURA no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni la inexistència d’errors de programari, fallades en les comunicacions o altres problemes de maquinari, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos per als usuaris. No obstant això, JEEV ARQUITECTURA intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l’usuari, per la qual cosa qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències, en relació amb la web i el seu funcionament, serà atesa per JEEV ARQUITECTURA en la següent adreça: Plaça Barcelona 13, Sant Cugat del Vallès.

Garanties i Responsabilitats

JEEV ARQUITECTURA no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni la inexistència d’errors de sofware, fallades en les comunicacions o altres problemes de hardware, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos per als usuaris. No obstant això, JEEV ARQUITECTURA intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l’usuari, per la qual cosa qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències, en relació amb la web i el seu funcionament, serà atesa per JEEV ARQUITECTURA en la següent adreça: Plaça Barcelona 13, Sant Cugat del Vallès.

Política de cookies

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de societat de la informació i comerç electrònic (LSSI), t’informem que aquest lloc web pot utilitzar Cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina).

Les Cookies que utilitza aquest lloc web són Cookies tècniques: Aquestes Cookies s’utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que les dades que ens facilitis a través d’aquest lloc web seran incorporats a un fitxer responsabilitat de JEEV ARQUITECTURA degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb la finalitat de donar curs a la seva sol·licitud d’informació.

Exercici dels seus drets: Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals obrantes en el referit fitxer.

Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logos, imatges, vídeos, elements sonors, software, bases de dades, codis…) continguts a la pàgina web estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements son propietat exclusiva de JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits tret autorització prèvia per escrit de JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL. Qualsevol infracció d’aquests drets pot comportar procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

JEEV ARQUITECTURA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquest , els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és de la seva exclusiva responsabilitat.

Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents condicions se regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació de les mateixes, et sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.